Så går det till

Employer Branding – vad det är och hur du lyckas!

En väl genomtänkt employer branding-strategi kan hjälpa ditt företag att attrahera och behålla talangfulla medarbetare, minska personalomsättningen och samtidigt förbättra företagskulturen i sin helhet.

Medarbetare på företag med ett starkt och autentiskt employer brand är mer motiverade och blir därför mer engagerade!

Det råder ingen tvekan om att ett företags rykte idag är viktigare än någonsin. Att vårda ditt varumärke och skapa en arbetsplats där du och dina anställda trivs kan kännas som en självklarhet. Men hur mycket tid ägnar du som arbetsgivare egentligen åt att skapa ett starkt employer brand? I det här blogginlägget reder vi ut vad employer branding innebär och varför det är viktigt.

Vad är Employer Branding?

Vi tar det från början! 

Employer branding är en viktig och modern strategi inom marknadsföring med syfte att etablera och stärka ditt varumärke – både för att locka till dig nya talanger och för att behålla befintliga. Det handlar kort och gott om att skapa en positiv och genuin bild av dig som arbetsgivare. 

Genom employer branding kan du marknadsföra ditt företag som en attraktiv arbetsgivare för potentiella medarbetare, och samtidigt få din nuvarande personal att trivas på sin arbetsplats. Detta kan ske genom olika kanaler och metoder – såsom annonsering, rekryteringsmässor, sociala medier, blogg och andra former av kommunikation.

Vad är Employer Brand?

Många blandar ihop employer branding med employer brand. Lätt hänt! Men det är inte riktigt samma sak. Employer brand, även kallat arbetsgivarvarumärke, är den image och det rykte du som arbetsgivare har inom din organisation och ute på arbetsmarknaden. Detta baseras på hur ditt företag uppfattas – både av tidigare, nuvarande och framtida medarbetare. Du kan se det som att ditt employer brand speglar hur dessa tre (tidigare, nuvarande och framtida anställda) faktiskt ser på ditt företag. 

Ett starkt employer brand byggs inte upp på en dag – det är en ständig utvecklingsprocess som växer genom många olika faktorer. Några av dessa är ditt företags vision och värderingar, arbetsmiljön, möjligheten till utveckling, förmåner samt den allmänna känslan på arbetsplatsen. 
Det som kommer att skilja ditt employer brand från andra beror på vad som gör dig som arbetsgivare unik. Hur sticker du ut? Vilka förmåner kan du erbjuda i jämförelse med dina konkurrenter? Arbetar du aktivt med att få dina anställda att trivas? Och slutligen – hur marknadsför du detta utåt? För att bygga upp ett starkt employer brand är det viktigt att du arbetar aktivt med dessa frågor.

Varför är det viktigt med ett starkt Employer Brand?

Vad är det viktigaste du har på ditt företag? Dina anställda såklart! Det kan låta klyschigt, men utan dem hade du med största sannolikhet inte kunnat bedriva din verksamhet och nå dina framgångar. Eller hur? 
Ett starkt arbetsgivarvarumärke är därför extremt viktigt och ger med sig många fördelar. Det kan bland annat, när du anställer, bidra till att antalet ansökningar från de bästa kandidaterna ökar – och samtidigt är det större chans att du får behålla dina nuvarande anställda.

Vinnande företagskultur

Låt oss först definiera vad företagskultur egentligen är. 

På en arbetsplats är företagskulturen oftast inte officiellt uttalad – snarare underförstådd. Företagskulturen på ditt företag eller i din organisation består främst av de värderingar som kännetecknar er. Det räcker inte med att enbart kommunicera dina värderingarna utåt – lev som du lär! Om du exempelvis har jämställdhet som ett av dina värdeord, men bara anställer män, tappar du trovärdigheten och riskerar att uppfattas som oseriös. 

Företagskulturen innefattar inte bara värderingar utan även saker som klädkod, jargong, jämställdhet, kommunikation, vilka typer av personer som anställs, hur cheferna ser på förmåner som kompensationstid och flex samt hur anställda behandlas. 

En glad och öppen arbetsmiljö ökar produktiviteten och förbättrar generellt sett moralen på kontoret, vilket i sin tur leder till färre sjukdagar och högre engagemang från personalen. Bra va?
Mål, vision, resultat, budget, kundnöjdhet… Listan på vad som kan tänkas vara viktigt för dig som arbetsgivare är lång. Hårda värden som vinst och utveckling är viktigt, men om du glömmer de mjuka värdena, som hur dina anställda faktiskt mår, riskerar du att bli av med personal och därmed viktig kompetens. Det blir dyrt i längden!

Föreställ dig att du har en grön liten växt. Du behöver något fint i ditt fönster, men har inte riktigt tid att ta hand om den mer än att vattna då och då. Du vet knappt vad din växt heter. Troligtvis kommer den inte att må så bra, eller växa särskilt mycket… Men om du istället börjar läsa på om vad just din växt behöver, och börjar ta hand om den på rätt sätt, så kommer den gröna lilla växten så småningom att blomma ut och bli en riktigt fin planta. Kanske till och med så fin att andra små gröna växter hade velat bli omhändertagna av just dig.

Försök se ditt företag som din gröna lilla växt! Ett företag behöver vårdas och du som arbetsgivare måste ha god kunskap om vad just dina anställda, både befintliga och framtida, behöver för att växa och må bra.

Sex tips för att lyckas med din Employer Branding:

1. Definiera din målgrupp

Innan du börjar arbeta med din employer branding-strategi är det viktigt att du vet vilka du vill nå. Fråga dig själv vilka egenskaper de kandidater som du vill locka till dig har, och vad som är viktigt för dem när de väljer arbetsgivare. När du har svaren kan du börja ta fram en employer branding-strategi som verkligen talar till just din målgrupp.

2. Tell your story!

Att vara öppen om din företagshistoria kan vara ett effektivt sätt att skapa en positiv bild av ditt företag. Varför inte dela med dig av hur företaget startade, vilka värdeord som ligger till grund för verksamheten samt hur ni utvecklats genom åren? Ta med din målgrupp behind the scenes precis som Google gör här. Genom att visa upp din företagskultur och bjuda på lite story telling kommer du att skapa en starkare relation med potentiella kandidater.

3. Lev som du lär

För att inte verka spretig eller till och med falsk är det viktigt att det du som arbetsgivare kommunicerar utåt om ditt företag faktiskt speglar hur det är i verkligheten. Säg inte bara det du tror en kandidat vill höra – var ärlig.

4. Skapa en positiv företagskultur

En positiv företagskultur spelar en viktig roll när det kommer till att både attrahera och behålla duktiga medarbetare. Se till att skapa en arbetsmiljö där dina anställda trivs och känner sig motiverade. Varför inte ha som mål att en gång per kvartal hitta på en rolig aktivitet tillsammans? Vi spenderar mycket tid på vår arbetsplats – så jobba hårt på att få din personal att vilja stanna hos dig! Ett av de bästa sätten för att minska personalomsättningen är att skapa en positiv företagskultur där dina anställda är nöjda och trivs bra med varandra.

5. Använd sociala medier

Sociala medier är en effektiv kanal för att kommunicera med potentiella kandidater och bygga upp ditt employer brand. Använd kanaler som LinkedIn, Facebook och Instagram för att sprida dina budskap och visa upp din företagskultur. På sociala medier är det viktigt att du är aktiv och engagerad. Prata med dina följare och försök få dem att lära känna dig och din verksamhet.

6. Mät och utvärdera!

För att veta om din employer branding-strategi fungerar är det viktigt att mäta dina resultat. Du kan använda dig av exempelvis undersökningar och statistik för att följa upp hur väl din strategi fungerar – eller inte fungerar. Var beredd att göra justeringar och förbättringar om det behövs.

Sammanfattning

Employer branding handlar kort och gott om hur ditt företag uppfattas som arbetsgivare av din målgrupp – det vill säga av dina nuvarande och potentiella anställda. 

För att lyckas med employer branding är det viktigt att ditt företag har en tydlig och autentisk företagskultur samt god förståelse för målgruppen. 

Genom att investera i employer branding kan ditt företag locka till sig de mest kvalificerade och lämpliga kandidaterna, vilket slutligen leder till ökad produktivitet, bättre prestationer och mer positiv arbetsmiljö.

Vill du snacka lite employer branding eller få hjälp med din digitala närvaro?