Så går det till

Hur kan jag följa upp resultaten?

Vi redovisar löpande utförda arbetsmoment och uppmätta resultat så att du ska hänga med i svängarna. Du får även en större månadsrapport i början av varje ny månad.