Så går det till

Hur rapporteras resultaten?

Vi redovisar löpande utförda arbetsmoment och uppmätta resultat så att du hänger med i svängarna. Du får även en större månadsrapport i början av varje ny månad som vi gärna går igenom tillsammans med dig.