Så går det till

Vad är en bra annonsbudget?

Detta är väldigt individuellt och beror på ditt behov, vilka resurser som finns att tillgå och vad som kommer krävas för att vi ska kunna nå och överträffa dina mål. Vi hjälper företag med små och större budgetar att lyckas med sin annonsering i sociala medier, och det är svårt att ge ett förslag på förhand utan att veta mer om ditt företag. Därför ber vi dig att kontakta oss om du önskar få ett förslag.