Så går det till

Vikten av att använda hashtags i sociala medier

Användningen av hashtags spelar en betydande roll i din kommunikation på sociala medier idag. Genom att inkludera hashtags kan du som företagare, influencer eller vanlig användare öka spridningen och sökbarheten av ditt innehåll på olika sociala medieplattformar. Men hur ska du tänka när du väljer dina hashtags? Och varför är det så viktigt att använda hashtags?

Hashtags är ett enkelt och effektivt verktyg för att nå din målgrupp i sociala medier.

Idag är användandet av hashtags är en kraftfull metod för att öka exponeringen på digitala plattformar som Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, Pinterest – och det finns fler att nämna! Genom att inkludera hashtag-symbolen (#) i dina inlägg kan du verkligen ge ditt innehåll en betydande boost och därmed utöka din synlighet. I detta blogginlägg delar vi med oss av våra mest värdefulla råd inom ämnet.

Vad är en hashtag?

Låt oss ta det från början. En hashtag är en symbol som representeras av ett #-tecken följt av ett ord eller en fras utan mellanslag. Hashtags används främst inom sociala medier och andra digitala plattformar för att kategorisera eller märka innehåll och göra det sökbart och mer organiserat. 

När du inkluderar en hashtag i ditt meddelande eller inlägg, blir det möjligt för andra användare att klicka på hashtagen och se alla andra inlägg som också har använt samma hashtag. Detta gör det enkelt att hitta innehåll som är relaterat till ett visst ämne eller en specifik händelse. 


Till exempel: om du skapar ett inlägg om marknadsföringstips och vill att personer som söker efter just tips inom marknadsföring ska hitta det, kan du inkludera hashtagen #marknadsföringstips i ditt inlägg. När andra användare letar efter tips inom marknadsföring och söker på den hashtagen, kommer de att se alla inlägg som är märkta med samma hashtag – vilket ökar sannolikheten att rätt användare kommer att hitta just ditt inlägg.

I ett inlägg med tips om hur du marknadsför dig via stories har vi bland annat använt #stories #socialameidertips och #marknadsföringstips.

Välj relevanta hashtags

Att använda relevanta hashtags handlar om att hålla dig till din nisch och få rätt publik att se ditt innehåll. Om du använder för många olika och irrelevanta hashtags i ett inlägg kan det få ditt innehåll att verka spretigt och förvirrande.

Här är några viktiga skäl till varför du bör vara noga med att välja rätt hashtags: 

Målgruppsanpassning: Genom att använda relevanta hashtags som är kopplade till ämnet i ditt inlägg, når du personer som är intresserade av just det ämnet. Det hjälper dig att ansluta med en publik som är mer benägen att engagera sig och interagera med ditt innehåll. 

Förtydligande: Rätt hashtags kan ge ditt innehåll mer kontext och förklara vad det handlar om. Det gör det enklare för andra att förstå ditt budskap och faktiskt kunna dra nytta av det. 

Fokus på kvalitet: Genom att använda relevanta hashtags snarare än att jaga efter popularitet, sätter du fokus på kvalitet istället för kvantitet. Det innebär att ditt innehåll når personer som faktiskt är intresserade av det du erbjuder.

Använd rätt antal hashtags

Genom att begränsa antalet hashtags kan du vara mer fokuserad och selektiv när du väljer dem, vilket gör dem mer relevanta för just ditt innehåll. På detta sätt förblir ditt inlägg överskådligt och lättläst – samtidigt som det ändå drar nytta av de organisatoriska och sökbara fördelarna som hashtags faktiskt erbjuder. 

Överanvändning av hashtags ge ett intryck av spam – det är därför viktigt att du hittar rätt balans när du inkluderar hashtags i dina inlägg. Vår generella rekommendation är att sträva efter att använda någonstans mellan fyra och nio hashtags i ett och samma inlägg, men detta skiljer sig lite mellan de olika plattformarna. 

Instagram: Du kan som mest använda dig av 30 hashtags på Instagram, och enligt Instagrams publicerade statistik är det optimalt att använda nio hashtags i ett inlägg för att maximera räckvidden.

Facebook: På Facebook finns det ingen fastställd eller officiell begränsning för antalet hashtags du kan använda i ett inlägg. Det är i stort sett upp till dig att använda så många eller så få hashtags  som du anser vara relevanta för ditt innehåll, men rekommendationen för antal hashtags på inlägg är mellan tre till fem.

LinkedIn: LinkedIn har inte heller något maxantal när det kommer till hashtags, men plattformen rekommenderar att du håller dig till mellan två och fem målinriktade hashtags per inlägg. Detta gör dina inlägg mer fokuserade och hjälper dig att koppla upp dig med en större publik.

TikTok: Även om TikTok inte är lika strikta när det gäller det exakta antalet hashtags du bör använda per inlägg är det optimala antalet mellan två och fem.

Kom ihåg att kvalitet och relevans är viktigare än kvantitet när det gäller användning av hashtags!

Använd hashtags för att öka din exponering

Exponeringen av ditt inlägg kan öka genom att använda rätt hashtags på sociala medier. Här är några skäl till varför!

Ökad synlighet: När du inkluderar relevanta hashtags i ditt inlägg blir det synligt för personer som söker efter eller följer dessa specifika hashtags. Det gör att ditt innehåll når en bredare och mer riktad publik. 

Kategorisering: Hashtags fungerar som taggar som kategoriserar ditt innehåll. Det gör det enklare för användare att hitta inlägg som är relaterade till sina intressen eller ämnen de söker efter. 

Trending och utforskning: Vissa plattformar har funktioner som visar de mest populära eller trendande hashtagsen. Om ditt inlägg inkluderar dessa populära hashtags, kan det visas för fler användare som utforskar dessa trender. 

Förstärkt samhörighet: Genom att använda specifika hashtags som är kopplade till en viss gemenskap eller rörelse kan du ansluta med människor som delar dina intressen och värderingar. 

Förbättrad sökbarhet: När någon söker efter ett visst ämne eller nyckelord som matchar dina hashtags, ökar chansen att ditt inlägg dyker upp i sökresultaten.

Var ska jag använda mina hashtags?

Du kan använda hashtags på sociala medier i olika sammanhang och på olika platser – bland annat i inlägg, stories, kommentarer och i din bio. Precis som med antalet hashtags skiljer det sig på respektive plattform hur och var du kan använda dem. Här är några riktlinjer om var du kan använda hashtags och hur du bör tänka kring dem: 

I inlägg: Det är vanligast att använda hashtags i själva inläggen. Hashtags hjälper till att kategorisera ditt innehåll och gör det lättare för andra användare att hitta dina inlägg när de söker efter specifika ämnen eller intressen. 

I kommentarer: Du kan också använda hashtags i kommentarer, särskilt om du vill göra en specifik poäng eller markera något i samband med det inlägg du kommenterar. Detta kan vara användbart om du vill delta i en konversation om ett visst ämne. 

Om du inkluderar en hashtag i en kommentar på Instagram, kommer den att fungera som en klickbar länk när du trycker på den. När du klickar på hashtagen i en kommentar öppnas en sida som visar andra inlägg som använder samma hashtag. Detta gör det enkelt för användare att utforska andra inlägg som är kopplade till det specifika ämnet eller hashtagen i kommentaren.

LinkedIn, Facebook och TikTok blir hashtags i kommentarer inte klickbara. De fungerar alltså mer som textmarkörer för att kategorisera innehållet eller för att göra det lättare att söka efter relaterat innehåll, men de fungerar inte som klickbara länkar när de används i kommentarer på dessa plattformar.

I din bio: Att använda hashtags i din profilbio kan vara användbart om du vill markera dina intressen, bransch, eller de ämnen du är mest engagerad i på plattformen. Det kan också göra din profil lättare att hitta för personer som delar samma intressen. Instagram blir dina hashtags i bion dessutom klickbara!

Hashtags i bion på TikTok blir inte klickbara, men du kan ha nishade hashtags i din bio som andra användare kan använda för att tagga – speciellt för UGC (user generated content). På Instagram blir dina hashtags i din bio klickbara länkar!

Instagram Stories: Du kan även lägga till hashtags i dina Instagram Stories för att öka synligheten för ditt innehåll. Användaren kan då söka efter eller klicka på dessa hashtags för att se relaterat innehåll.

Sammanfattning

Hashtags kan vara avgörande för att öka synligheten och räckvidden på sociala medier som Instagram, Facebook, LinkedIn och TikTok. Genom att inkludera relevanta hashtags i dina inlägg kan du koppla upp dig med en bredare målgrupp och enkelt kategorisera ditt innehåll.

Det är viktigt att välja rätt hashtags och undvika överanvändning. Antalet hashtags varierar beroende på plattformen, men fokus bör ligga på kvalitet och relevans. Hashtags kan också användas i kommentarer och i din bio, och de spelar en avgörande roll för att öka exponeringen och nå din specifika målgrupp!