Så går det till

Så använder vi internet och sociala medier 2023

Rapporten Svenskarna och internet 2023 från Internetstiftelsen har nyligen publicerats, och vi har självklart gått igenom den. Att hålla sig uppdaterad är av lika stor betydelse för marknadsförare som för företagare; det är viktigt att ha insikt om var din målgrupp är engagerad för att öka möjligheterna att nå dem effektivt.

Vi går igenom årets rapport ”Svenskarna och internet 2023” från Internetstiftelsen.

Användning av internet 2023 jämfört med 2022

När vi jämför siffrorna i årets rapport med rapporten från 2022 är det ingen större skillnad när det kommer till användning av internet – varken i sin helhet eller på daglig basis. Hela 96% av svenskarna (över 15) år använder internet och det dagliga användandet ligger på 91%.

Jämfört med 2022 har andelen internetanvändare ökat med 1,2 procentenheter och därmed har andelen icke-användare, alltså de som inte använder internet, minskat med 1,2 procentenheter. 

Denna utveckling är starkt kopplad till det faktum att ålder är den mest betydande faktorn som påverkar internetanvändningen. De äldre i vårt samhälle är de som främst inte använder internet. De har ofta inte haft internet som en del av sitt arbete, eller har slutat använda det på grund av fysiska hinder.

Vilka använder internet 2023?

 • Internet används av 96% av befolkningen som är över 15 år, och 91% procent av dem gör det dagligen. 
 • I princip samtliga personer födda på 60-talet eller senare använder internet dagligen. 
 • Av de som är födda på 20-, 30- och 40-talet använder åtta av tio internet, och sex av tio gör det dagligen. 
 • Bland pensionärer är internetanvändningen på 85%, men det finns en markant skillnad mellan yngre pensionärer i åldersgruppen 65-75 år (94%) och äldre pensionärer över 75 år (72%).

Hur använder vi sociala medier 2023 jämfört med 2023?

I förhållande till 2022 har andelen sociala medieanvändare inte förändrats – varken övergripande, i veckoanvändning eller i daglig användning. Det finns heller ingen märkbar variation inom någon av de åldersgrupper som undersökts, och de små skillnaderna ligger inom de statistiska felmarginalen.

De mest populära sociala medieplattformarna i Sverige 2023

Om man ser till det totala användandet under året av sociala medier när det kommer till samtliga målgrupper dominerar YouTube tätt följt av Facebook och Instagram. 

De mest populära sociala medieplattformarna sett till daglig användning (över alla åldersgrupper) är:

 • Facebook (50%)
 • Instagram (46% )
 • YouTube (35%)
 • Snapchat (25%) 
 • TikTok (15%)
 • Twitter (9%) 
Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok och Twitter (numera X) är de mest populära sociala medieplattformarna sett till dagligt användande i Sverige 2023.

De mest populära sociala medieplattformarna baserat på åldersgrupp

 • 20-/30-/40-talisterna: Facebook (50%), Instagram (21%) och YouTube (9%)
 • 50-talisterna: Facebook (60%), Instagram (36%) och YouTube (19%)
 • 60-talisterna: Facebook (55%), Instagram (41%) och YouTube (21%)
 • 70-talisterna: Facebook (66%), Instagram (54%) och YouTube (25%)
 • 80-talisterna: Facebook (62%), Instagram (59%), YouTube (39%) och Snapchat (16%)
 • 90-talisterna: Facebook (67%), Instagram (66%), YouTube (46%), Snapchat (43%) och Twitter (15%)
 • 00-talisterna: Snapchat (75%), YouTube (62%), Instagram (56%), TikTok (57%), Facebook (21%) och Twitter (14%)
 • 10-talisterna: YouTube (65%), Snapchat (35%), TikTok (28%) och Roblox (27%)

I allmänhet kan vi summera det dagliga användandet av sociala medier genom att säga att ju yngre generation, desto mer aktiv på flera olika plattformar samtidigt. Det är tydligt att personer födda på 2000-talet är mycket aktiva på Snapchat och även på YouTube, Instagram och TikTok i sin dagliga användning. Även personer födda på 1980- och 1990-talen verkar röra sig över flera olika plattformar även om de, liksom andra åldersgrupper födda före 2000-talet, föredrar att använda Facebook och Instagram dagligen.

Hur använder vi olika sociala medier?

Facebook

50% av alla internetanvändare besöker Facebook dagligen. Här chattar de allra flesta med vänner de känner i verkliga livet, är med i olika Facebookgrupper, hanterar inbjudningar till diverse event och köper eller säljer något från Marketplace.

Instagram

46% av internetanvändarna använder Instagram på daglig basis där majoriteten scrollar i flödet, tittar på stories, lägger upp egna inlägg och chattar med personer de känner i verkliga livet.

YouTube

46% av internetanvändarna besöker YouTube minst en gång i veckan för att främst titta på videor för nöjes skull, ta del av instruktionsvideor, lyssna på musik och titta på utbildande videor.

Snapchat

Hela 87% av 00-talisterna använder Snapchat dagligen, där de “Snappar” med vänner, följer familj och vänner, tar selfies med eller utan filter och följer var vänner och bekanta befinner sig på Snapkartan.

Precis som år 2022 är Snapchat även i år den absolut mest populära plattformen hos 00-talisterna – enligt rapporten Svenskarna och internet 2023.

TikTok

15% av internetanvändarna är aktiva på TikTok dagligen, vilket är en ökning på totalt 3% sedan förra årets rapport. Här tittar användarna till största del på videor från “TikTokers” de inte känner i verkliga livet, tar del av videor från kändisar och influencers de följer och tittar på videor från vänner och familj.

Twitter (numera X)

20% av de som använder internet har någon gång under de senaste 12 månaderna varit online på Twitter och 9% använder det dagligen. Personer som aktivt använder Twitter motiveras mer ofta än befolkningen i stort att använda plattformen för att ta del av samhällsinformation och nyheter, att få erbjudanden från varumärken och företag de följer samt för att uttrycka sina åsikter/göra sin röst hörd.

LinkedIn

Även om endast 6% av Sveriges internetanvändare är aktiva dagligen på LinkedIn, vilket är exakt samma siffra som föregående år, är det trots allt Sveriges största plattform för B2B. Här dominerar tjänstemännen tätt följt av användare i den privata sektorn. På LinkedIn är det framförallt inlägg i flödet som användare vill ta del av medan en tredjedel använder plattformen för att marknadsföra sig själv eller sitt företag.

Det finns flera orsaker till varför vi väljer att använda en särskild plattform.

Vilka är drivkrafterna att använda sociala medier?

 • De två huvudsakliga skälen till att svenskar använder sociala medier är för att roas och underhållas – samt för att fördriva tid. 
 • På tredje och fjärde plats finns användningen av sociala medier som en digital kontaktlista för vänner och bekanta – samt som en källa för kunskap, tips, inspiration och lärande. 
 • På femte plats handlar det om att följa vad vänner och bekanta gör. 
 • För var tredje person handlar användandet av sociala medier om att ta del av samhällsnyheter – det är deras motivationsfaktor, medan detta är ett av de främsta skälen för var femte person. 
 • Övriga toppmotiv för att använda sociala medier inkluderar att gratulera vänner och bekanta på deras födelsedagar, använda plattformarna som digitala fotoalbum eller dagböcker för att bevara minnen, delta i grupper för att träffa likasinnade och att umgås med vänner.

Fun fact – barn och ungdomar tar del av nyheter via Tiktok

3 av 4 barn och ungdomar mellan 8 och 19 år engagerar sig i samhällsnyheter. De främsta källorna för nyhetskonsumtion bland unga inkluderar sociala medier som den ledande källan, följt av traditionella tv-kanaler. Fun fact – TikTok är den mest använda sociala medietjänsten för att ta del av nyheter bland barn, tätt följt av Youtube. Det är dock värt att notera att unga uttrycker en lägre nivå av förtroende för dessa två plattformar som nyhetskällor. 

När det kommer till att välja en nyhetskanal att lita på är SVT den mest förtroendeingivande bland unga. Dessutom följer över en tredjedel av barn och ungdomar någon person som rapporterar om samhällsnyheter – och Therese Lindgren är en av de mest populära bland dem.

Sammanfattning

Idag använder hela 96% av Sveriges befolkning internet, och nästan alla internetanvändare är aktiva på sociala medier år 2023. Hela 94% har interagerat med någon social medieplattform det senaste året, medan 91%  gör det varje vecka och 85% dagligen. 

Praktiskt taget är alla individer födda på 1970-talet eller senare är engagerade i sociala medier, och det är framför allt de som tillhör generationerna födda på 90-talet och 00-talet som är de mest flitiga användarna av sociala medier. I princip samtliga individer födda under dessa årtionden nyttjar sociala medier dagligen.

När det kommer till popularitet över alla åldersgrupper, baserat på daglig användning, är det Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, Twitter och LinkedIn de mest populära socialamedieplattformarna.