Så går det till
Vad kostar Google annonsering?

Vad kostar Google Ads-annonsering?

I nutid har Google annonsering verkligen blivit en fördelaktig och kostnadseffektiv marknadsföringsmetod för företag i olika branscher. Studier visar att det genomsnittliga kostnaden per klick (CPC) på Google Ads varierar mellan 4-9 SEK. Emellertid är det viktigt att notera att denna kostnad kan variera avsevärt beroende på olika faktorer som bransch, konkurrensnivå för sökorden och målgruppsinriktning.

För olika branscher kan CPC-variansen vara betydande. Till exempel har branscher med hög konkurrens och eftertraktade sökord, som finansiella tjänster och försäkringar, oftast högre CPC eftersom fler företag konkurrerar om samma relevanta sökord. Å andra sidan kan branscher med mindre konkurrens eller mer nischade produkter och tjänster ha lägre CPC.

Det smarta med Google annonsering är att du endast betalar när någon faktiskt klickar på din annons. Detta betalningssystem, kallat cost-per-click (CPC), gör att företag inte slösar pengar på annonser som bara visas utan att generera något klick. Det ger en mer kostnadseffektiv marknadsföring, eftersom du bara betalar för potentiella kunder som faktiskt visar intresse genom att klicka på annonsen och besöka din webbplats eller landningssida.

Google annonsering ett kraftfullt verktyg för företag att nå potentiella kunder, öka varumärkesexponeringen och driva tillväxt. Med en flexibel och kostnadseffektiv betalningsmodell som cost-per-click, ger Google Ads företag möjlighet att uppnå sina annonseringsmål på ett effektivt och ekonomiskt sätt.


Priset för Google Ads-annonsering varierar och beror på flera faktorer. Det finns ingen fast kostnad för Google Ads-annonsering eftersom det är en auktionssystembaserad plattform där annonsörer konkurrerar om utrymme för sina annonser baserat på relevans och budgivning.

Faktorer som påverkar kostnaden för Google Ads-annonsering

 1. Konkurrensnivå: Om det är hög konkurrens för de sökord och branscher du vill annonsera inom, kan det driva upp kostnaden per klick eftersom fler annonsörer är villiga att betala mer för att synas.
 2. Sökordsrelevans: Annonsörer med mer relevanta annonser och landningssidor i förhållande till sökorden har ofta en fördel genom att få lägre kostnader per klick.
 3. Qualityscore: Google bedömer annonsernas kvalitet och relevans för att bestämma Quality Score. Annonsörer med högre Quality Score tenderar att ha lägre kostnader per klick.
 4. Geografisk inriktning: Kostnaderna kan variera beroende på vilka geografiska områden du riktar in dig på. Populära städer eller regioner kan ha högre kostnader än mindre konkurrensutsatta områden.
 5. Annonseringsbudget: Det belopp du är villig att investera i din Google Ads-kampanj påverkar självklart hur mycket trafik och exponering du kan få.

Som nämnts tidigare använder Google Ads ett kostnad-per-klick-system (CPC), vilket innebär att du betalar för varje klick som din annons får. Kostnaden per klick kan variera från några kronor upp till betydligt mer, beroende på de faktorer som påverkar auktionen för dina annonser.

Betala genom CPC eller CPM

Förutom CPC erbjuder Google Ads också andra betalningsalternativ, som kostnad per tusen visningar (CPM) för annonsvisningar och kostnad per konvertering (CPA) för att mäta specifika åtgärder, som exempelvis en försäljning eller registrering. Detta ger företag möjlighet att välja den bästa betalningsmodellen som passar deras annonseringsmål och budget.

Detaljerad rapportering

Google Ads ger också detaljerad rapportering och analys, vilket gör det möjligt för företag att mäta annonsers prestanda, konverteringar och avkastning på investeringen (ROI). Genom att optimera annonser och kampanjer baserat på denna information kan företag maximera sina resultat och effektivt rikta in sig på sin målgrupp.

Synas på Google
Genom att analysera och förstå inkommande data, kan du använda den till att skala upp din lönsamhet.

Vad kan du betala för en ny kund?

Detta är en viktig fråga att ställa dig själv för att se om det går att bygga avans med din Google annonsering. Om du erbjuder en produkt eller tjänst där du tjänar 10 SEK per ny kund och varje klick kostar 15 SEK, blir det svårt att skapa en digital pengamaskin. Har du istället goda marginaler kommer prognosen genast att se bättre ut. Var noga med att analysera dina möjligheter innan du börjar annonsera på Google.

Hur spenderas din klickbudget?

 • Du har en klickbudget på 9.000 SEK/månad. 
 • 9.000 SEK/30 dagar = 300 SEK/dag.
 • Din dagliga klickbudget blir 300 SEK.
 • Dina annonser får trafik till ett värde av 300 SEK/dag och pausas när beloppet förbrukats. 
 • Annonserna aktiveras sedan efterkommande dag med samma klickbudget.

ROAS, en viktig nyckelindikator

ROAS, eller Return On Ad Spend, är en viktig nyckelindikator inom annonsering som mäter den ekonomiska avkastningen av en annonskampanj. ROAS visar hur mycket intäkter som genererats i förhållande till de pengar som har investerats i annonseringen. Formeln för ROAS är enkel: intäkter från annonsering / kostnad för annonsering x 100%.

Till exempel, om vi har en annonskampanj där en ny kund har ett beräknat värde på 2 500 SEK och vi investerar 9 000 SEK i annonseringen och får 11 heta leads, då kan vi beräkna ROAS enligt följande:

Intäkter från annonsering: 11 leads x 2 500 SEK/värde per lead = 27 500 SEK Kostnad för annonsering: 9 000 SEK

ROAS = 27 500 SEK / 9 000 SEK x 100% ≈ 305,56%

Detta ger oss en potentiell ROAS på 305,56%, vilket innebär att för varje investerad krona i annonseringen genererades 3,05 SEK i intäkter.

En hög ROAS är ett positivt tecken eftersom det visar att annonseringen är lönsam och att den genererar mer intäkter än den kostar. I detta exempel tjänade företaget potentiellt mer än det investerade i annonseringen, vilket indikerar en framgångsrik kampanj. ROAS är ett viktigt mått för att utvärdera effektiviteten och avkastningen av en annonseringsstrategi, och det hjälper företag att fatta beslut om hur man kan optimera sina annonseringar för att uppnå bättre resultat och öka lönsamheten.

Storytime (Googles auktioner & Quality Score)📚

I detta exempel driver du en redovisningsbyrå i Stockholm och använder Google annonsering för att locka relevant trafik till din hemsida och attrahera nya kunder. Du vill synas på Googles förstasida när potentiella kunder söker efter sökord som ”redovisningsbyrå”, ”redovisningsbyrå Stockholm” och ”bästa redovisningsbyrån”.

För att uppnå detta skapar du olika annonsgrupper med relevanta sökord och annonser, och du bestämmer att du vill budgiva 10 SEK per klick. Men du upptäcker snart att du har konkurrens från 25 andra redovisningsbyråer som också vill synas för samma sökord, och det finns inte tillräckligt med annonsplaceringar på Googles förstasida för alla.

Som ett resultat av den hårda konkurrensen syns inte dina annonser på förstasidan. Istället ser du att dina konkurrenters annonser visas regelbundet, och du får mycket begränsad exponering, få klick och inga nya kunder. Du analyserar situationen och märker att snittkostnaden för att synas högst upp med dessa sökord är betydligt högre, mellan 40-154 SEK per klick.

För att öka dina chanser att synas högre upp på Googles sökresultatsida och få mer exponering och klick, beslutar du dig för att öka dina bud till 40 SEK per klick. Trots detta ser du att dina annonser fortfarande inte syns på Googles förstasida.

Det finns tre huvudsakliga faktorer som spelar in här:

 1. Ditt bud: Att budgiva för lågt på sökord med hög konkurrens kan göra det svårt för dina annonser att synas högt upp på sökresultatsidan.
 2. Din budget: Om din dagliga budget är begränsad kan det innebära att dina annonser inte visas hela dagen och därmed minskar din exponering.
 3. Annonsernas Quality Score: Google bedömer kvaliteten på dina annonser, landningssidor och relevans i förhållande till de sökord du targetar. Om din annons har en låg Quality Score kan det påverka din placering och kostnad per klick negativt.

För att förbättra resultaten skulle redovisningsbyrån ha börjat med en noggrann sökordsanalys och konkurrensanalys för att identifiera relevanta sökord och rätt strategi för budgivning. Dessutom skulle optimering av landningssidans innehåll och förbättring av annonsernas kvalitet kunna öka annonsens chanser att synas högre upp på Googles sökresultatsida. Genom att noggrant analysera och optimera annonserna och kampanjerna kan redovisningsbyrån bättre utnyttja Google annonsering för att nå sina mål och öka sin synlighet och kundanskaffning.

Quality Score 📊

Quality Score är en central komponent i Googles annonssystem och har en avgörande roll i att påverka prestandan och kostnadseffektiviteten för annonser på deras sökmotor. Det infördes för första gången år 2005 och har sedan dess utvecklats och förfinats för att ge användare en bättre sökupplevelse och annonser som är mer relevanta för deras sökningar.

I nutid används Quality Score fortfarande av Google Ads-plattformen för att bedöma den övergripande kvaliteten på en annons och den tillhörande landningssidan eller målsidan. Detta betygsystem hjälper till att avgöra hur bra en annons och den kopplade webbplatsen matchar användarnas sökintentioner. Quality Score tilldelas varje sökordsmatchning och tillhörande annons på en skala från 1 till 10, där 1 är låg kvalitet och 10 är hög kvalitet.

För att bestämma Quality Score utvärderar Google flera faktorer som sammanfattar användarupplevelsen av en annons och dess relevans för sökfrågor:

 1. Klickfrekvens (Click-Through Rate, CTR): Detta mäter hur ofta annonsen klickas på i förhållande till hur ofta den visas. En högre CTR indikerar en mer relevant och engagerande annons för användarna.
 2. Annonsrelevans: Google bedömer hur relevanta dina annonser är för de sökord du riktar dig mot. En annons som är nära kopplad till sökordet anses ha högre relevans.
 3. Landningssideskvalitet: Google utvärderar kvaliteten på den webbsida som användarna skickas till när de klickar på din annons. En relevant, användarvänlig och snabbladdande landningssida får ett bättre betyg.

För annonsörer är Quality Score en viktig faktor eftersom den direkt påverkar deras annonsers prestanda och kostnadseffektivitet. Om en annons har ett högt Quality Score, kommer den vanligtvis att ha följande fördelar:

 1. Lägre kostnad per klick (Cost Per Click, CPC): Google belönar annonser med högt Quality Score genom att minska kostnaden per klick. Detta innebär att annonsörerna kan få mer trafik till lägre kostnad.
 2. Bättre placering i annonssystemet: Annonser med högre Quality Score har större chans att visas högre upp på sökresultatsidan, vilket ger dem mer exponering och större synlighet för potentiella kunder.
 3. Förbättrade chanser för konverteringar: När annonser är mer relevanta för användarens sökfrågor och leder till relevanta landningssidor, ökar sannolikheten att besökare genomför önskade åtgärder, såsom köp eller registreringar.

Det är värt att notera att Quality Score inte är statiskt utan kan förändras över tiden. Genom att kontinuerligt optimera annonser och förbättra relevansen i kampanjer kan annonsörer arbeta mot att få ett bättre Quality Score och därigenom förbättra sina annonser och annonskampanjer på Google Ads-plattformen. Genom att övervaka Quality Score och göra nödvändiga justeringar kan annonsörer uppnå mer kostnadseffektiva och framgångsrika annonseringar på Google.

Google Ads, en sund investering

I nutid är Google en av de mest inflytelserika och använda teknologiföretagen i världen och fortsätter att dominera sökmotormarknaden. Med en marknadsandel på över 90% globalt och över 80% i Sverige, är Google den primära plattformen som används av majoriteten av svenska internetanvändare för att söka efter information, produkter och tjänster.

Google erbjuder ett brett utbud av tjänster, varav Google Sök är den mest populära och använda funktionen. Människor använder Google Sök för att hitta information om allt från enkla faktafrågor till mer komplexa ämnen. Det har blivit en oumbärlig resurs för användarna att hitta det de söker efter eller få hjälp med sina frågor och behov.

Google Ads är en av de mest framstående annonseringsplattformarna i världen, och den ger företag möjlighet att synas på Google Söks resultatsidor och andra webbplatser som ingår i Googles annonsnätverk. Annonseringen fungerar genom att företag budar på relevanta sökord för sina produkter eller tjänster. När användare söker efter dessa sökord, visas företagets annonser på toppen av sökresultaten eller på andra relevanta webbplatser.

Fördelar med Google Ads:

 1. Exponering och synlighet: Genom Google Ads kan företag få sina annonser att visas på toppen av sökresultaten, vilket ger dem stor synlighet för miljontals användare som söker efter relaterade produkter eller tjänster.
 2. Riktad annonsering: Google Ads erbjuder precision i målgruppsinriktning, vilket innebär att företag kan nå potentiella kunder som är mest relevanta för deras erbjudanden.
 3. Mätbarhet: Google Ads ger detaljerad analys och rapportering av annonsernas prestanda, inklusive antal klick, konverteringar och annan värdefull data som hjälper företag att mäta avkastningen på sin investering.
 4. Anpassningsbar budget: Annonseringsplattformen är flexibel och passar företag i olika storlekar och branscher, eftersom företag kan välja sin annonseringsbudget och kostnad per klick.
 5. Geografisk inriktning: Företag kan rikta sina annonser till specifika geografiska områden, vilket är särskilt värdefullt för företag som verkar lokalt eller regionalt.

Med över 5,6 miljarder sökningar varje dag över hela världen är Google en enorm marknadsplats som erbjuder en enorm potential för företag att nå ut till en stor och relevant publik. Oavsett om företaget är stort eller litet, och oavsett vilken bransch det tillhör, kan Google annonsering vara en kraftfull och lönsam investering för att sätta företaget på kartan, öka varumärkesexponeringen och skapa tillväxt i dagens digitala landskap.

Det finns många fördelar med att annonsera på Google, och det kräver att ditt företag har rätt förutsättningar för att lyckas. Googles digitala landskap har förändrats mycket de senaste åren och med nya kampanjer som Performance Max, är det viktigare än någonsin att du har koll på vad du gör i ditt Google Ads-konto.

Vad är en bra Google Ads klickbudget?

Detta är väldigt individuellt beroende på vilken bransch du verkar inom och vilka sökord du vill att ditt företag ska synas för. För till exempel en e-handel är Google Shopping och Performance Max idealt då CPC-nivåerna är lägre, vilket betyder att e-handeln kan få en god mängd trafik för en låg budget. För en flyttfirma passar sökordsannonsering som handen i handsken men CPC-nivåerna är höga. e-handeln kan på så sätt få mycket trafik till en låg budget medan flyttfirman rekommenderas en högre budget. Du kan alltid kontakta oss om du önskar få en rekommenderad klickbudget för ditt företag, eller klicka här för att läsa vad våra kunder säger om att samarbeta med oss.

Vi på Quality Media är certifierad Google Partner, något du kan läsa mer om här.

Vill du lära dig mer om Google Ads? Följ då länken nedan. Hos oss på Quality Media går fina resultat och långsiktiga relationer hand i hand och vi brinner för att skapa lönsam Google annonsering 🤝