Så går det till

Olika begrepp inom digital marknadsföring

Idag finns det oändligt många olika begrepp och förkortningar inom digital marknadsföring som kan vara viktiga för dig att förstå. Från att göra din webbplats synlig på sökmotorer till att få människor intresserade av det du erbjuder på sociala medier, behöver du som marknadsförare kunna och förstå innebörden av dessa ord för att lyckas online. I det här blogginlägget tittar vi närmare på några av de viktigaste begreppen inom digital marknadsföring och förklarar vad de betyder. Det kommer att hjälpa dig att skapa en stark digital närvaro och få så bra resultat som möjligt!

A/B Testing: En testmetod där två versioner av en webbsida, annons eller e-post skapas för att se vilken som ger bättre resultat. Det hjälper till att optimera kampanjer och innehåll. 

AI: Står för Artificiell Intelligens. en gren av datavetenskap som fokuserar på att skapa datorprogram och system som kan utföra uppgifter som normalt skulle kräva mänsklig intelligens

Algoritm: En algoritm är en precist definierad uppsättning steg eller instruktioner som utformats för att utföra en specifik uppgift eller lösa ett problem. Algoritmer används inom matematik, datavetenskap, ingenjörsvetenskap och många andra områden för att beskriva en systematisk process för att utföra en viss uppgift.

B2B (Business-to-Business): Detta hänvisar till affärsrelationer och transaktioner mellan olika företag, snarare än mellan företag och konsumenter. 

B2C (Business-to-Consumer): Hänvisar till affärsrelationer och transaktioner mellan företag och konsumenter, där företaget säljer sina produkter eller tjänster direkt till slutkonsumenter.

Brand Awareness: Refererar till hur välkänt ett varumärke är bland målgruppen. Det handlar om att skapa igenkänning och associationer till varumärket så att det blir en framträdande spelare i kundernas medvetande.

Har du koll på de förkortningar som leder vägen i den digitala marknadsföringsdjungeln?

CAC: Inom marknadsföring och försäljning syftar detta på kostnaden för att skaffa en ny kund. Det inkluderar alla kostnader relaterade till marknadsföring, reklam, säljinsatser och andra åtgärder som krävs för att locka en ny kund.

Clickbait: Går ut på att locka till sig så många klick som möjligt. Ofta i form av vilseledande budskap i bild eller text som egentligen inte har med innehållet att göra.

Content Marketing: Innebär att skapa och distribuera värdefullt och relevant innehåll för att locka och engagera målgruppen. Målet är att bygga varumärkesmedvetenhet och långsiktiga relationer. 

Conversion Rate: Konverteringsfrekvensen är andelen besökare som utför önskad åtgärd på din webbplats, till exempel köp, nedladdning eller prenumeration. Det är en viktig mätning för att bedöma effektiviteten av din marknadsföringsstrategi.

CMS (Content Management System): Ett CMS är en mjukvara som används för att skapa, redigera och organisera innehåll på en webbplats. Exempel inkluderar WordPress, Drupal och Joomla.

CPA (Cost Per Acquisition): CPA mäter kostnaden för att få en ny kund eller konvertering. Det är en viktig parameter för att bedöma effektiviteten av en kampanj.

CPM (Cost Per Mille): CPM är kostnaden per tusen visningar av en annons. Det är en vanlig prisstruktur för annonsering där annonsören betalar en fast avgift för varje tusen visningar av annonsen. 

CTA (Call to Action): En CTA är en tydlig uppmaning till besökaren att utföra en viss åtgärd, såsom att ”Köp nu”, ”Registrera dig här” eller ”Ladda ner e-boken”. CTAs används för att styra besökarens beteende. 

CTR (Click-Through Rate): CTR är förhållandet mellan antalet klick på en annons och antalet visningar. Det mäts i procent och ger en indikation på hur effektiv en annons är i att generera klick. 

CRM (Customer Relationship Management): CRM-system hjälper till att hantera och organisera kundinformation och interaktioner över tid. Det används för att förbättra kundrelationen och effektivisera försäljnings- och marknadsföringsprocesserna. 

CRO (Conversion Rate Optimization): CRO är processen att förbättra din webbplats eller landningssidor för att öka konverteringsfrekvensen. Det handlar om att optimera design, innehåll och användarupplevelse.

Employer Branding: Syftar till att bygga och marknadsföra ett företags varumärke som arbetsgivare. Syftet är att locka, engagera och behålla kvalificerade medarbetare genom att visa upp företagets värderingar, kultur och förmåner. 

GA (Google Analytics): Google Analytics är en webbanalysplattform som ger insikter om besökare, trafikkällor, konverteringar och mycket mer på din webbplats.

Influencer Marketing: Strategin att samarbeta med personer med inflytande och stor följarskara i sociala medier för att marknadsföra produkter eller tjänster. Det utnyttjar influencerns trovärdighet för att nå en bredare publik.

Att förstå olika begrepp inom digital marknadsföring är avgörande för att kommunicera effektivt, utforma strategier, fatta informerade beslut och dra nytta av relevanta verktyg och tekniker.

Klick: Trafik genererad av digital marknadsföring, mer specifikt i Google Ads där klick och trafik är en viktig nyckelindikator till att bedöma vad nästa steg bör – vara och om man får tillräckligt med trafik.

Konvertering: Inom digital marknadsföring avser konvertering när en besökare eller potentiell kund utför en önskad handling, såsom att göra ett köp, fylla i en kontaktformulär eller prenumerera på nyhetsbrev.

KPI (Key Performance Indicator): KPIs är mätbara värden som används för att bedöma framgången för en kampanj eller strategi. Det kan vara antal konverteringar, klickfrekvens, omsättning och andra mätbara mål.

Landing Page: En landningssida är en enskild webbsida som är utformad för att få besökare att utföra en specifik åtgärd, såsom att köpa en produkt eller anmäla sig för en tjänst. Landningssidor är ofta kopplade till kampanjer och annonser. 

Lead: Inom försäljning och marknadsföring refererar ett ”lead” vanligtvis till en potentiell kund eller affärsmöjlighet.

MER (Media Efficiency Ratio): En term som används för att mäta effektiviteten hos olika mediekampanjer eller annonseringsinsatser. Det liknar begreppet ROAS (Return on Advertising Spend), men med fokus på att utvärdera förhållandet mellan kostnaderna för mediautgifter och den genererade effekten i termer av exponering och engagemang.

PPC (Pay-Per-Click): Detta är en annonseringsmodell där annonsören betalar en avgift varje gång någon klickar på deras annons. Det är vanligt inom sökmotorannonsering och sociala medieannonser. 

Re-targeting: Även känt som retargeting eller remarketing. Det här är en marknadsföringsstrategi där annonser riktas mot personer som tidigare har interagerat med en webbplats eller produkt, med målet att öka chansen att de konverterar. 

ROAS (Return on Advertising Spend): En viktig prestandamätare inom marknadsföring som används för att bedöma effektiviteten av en marknadsföringskampanj eller annonsutgifter i förhållande till den genererade intäkten.

ROI (Return on Investment): ROI är ett mått på hur lönsam en marknadsföringsinsats är i förhållande till de kostnader som har lagts ned. Det beräknas genom att dela vinsten med kostnaden och uttrycks oftast som en procentandel. 

SEM (Search Engine Marketing): SEM innefattar både organiska sökresultat (SEO) och betalda annonser, vanligtvis genom tjänster som Google Ads. Det handlar om att använda sökmotorer för att marknadsföra din webbplats genom både gratis och betalda metoder. 

SEO (Search Engine Optimization): SEO handlar om att optimera din webbplats och dess innehåll för att förbättra dess synlighet i sökmotorernas organiska (icke-annons) resultat. Målet är att få din webbplats att ranka högre på sökresultatsidorna för relevanta sökfraser. 

Segmentering: Detta innebär att dela in en målgrupp i mindre, definierade segment baserat på gemensamma egenskaper som ålder, kön, intressen, köpbeteende osv. 

Social Media Marketing: Marknadsföring genom sociala medieplattformar som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Det inkluderar att skapa innehåll, engagera följare och använda annonsering för att nå målgruppen. 

UGC (User-Generated Content): UGC är innehåll som skapas av användare, vanligtvis kunder eller följare, snarare än av företaget självt. Det kan vara recensioner, bilder, videor och mer.

USP ( Unique Selling Proposition / unique selling point): Den unika egenskap eller fördel som skiljer ett företags produkt eller tjänst från konkurrenterna och som används för att locka kunder.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är dessa begrepp och förkortningar inom digital marknadsföring vägledande stjärnor i dagens online-klimat. Från SEO, som är grundläggande för att över huvud taget synas på den digitala kartan, till konverteringsoptimering, som omvandlar besökare till kunder, och sociala medier, som bygger varumärkeslojalitet – varje begrepp spelar en unik och integrerad roll i att skapa framgång.

Det är också viktigt att ha i åtanke att dagens marknadsföringsklimat är dynamiskt och i ständig rörelse. Nya begrepp och trender kommer att uppstå allteftersom tekniken utvecklas och samhällsförändringar äger rum. Att hålla dig nyfiken, lärande och anpassningsbar kan vara din nyckel till att framgångsrikt navigera och dra nytta av dessa begrepp inom digital marknadsföring!